Lagunkoia
Lagunkoia
eu

Egin bat sarearekin

Euskadiko udalerrien lagunkoitasun sarea

Zer da lagunkoitasuna?

Hiri edo komunitate lagunkoietan, politikek, zerbitzuek eta egiturek ondo zahartzen laguntzen diete pertsonei, eta horretarako gaitzen dituzte: aintzat hartzen dituzte haien gaitasunak eta baliabideak, aurretiaz eta malgutasunez erantzuten diete haien beharrei eta lehentasunei, haien erabakiak eta askotariko bizimoduak errespetatzen dituzte, ahulenak babesten dituzte, eta haien inklusioa eta partaidetza sustatzen dituzte bizitza komunitarioko esparru guztietan. Lagunkoitasunaren helburua adineko pertsonen osasuna eta ongizatea hobetzea da, etxean bizitzen jarraitzeko duten gaitasuna sendotzea, eta komunitateko lidergo rol garrantzitsuetan parte har dezaten ahalbidetzea.

Udalerri Lagunkoia
Udalerri Lagunkoia izatea gizartearekin konprometitzea da.
Hiri edo udalerri lagunkoia irisgarria da, pertsonen beharretara egokitzen da, eta haien parte-hartzea eta ongizatea ahalbidetzen ditu.
Establezimendu Lagunkoia
Establezimendu Lagunkoia izatea zerbitzu hobea eskaintzea da.
Saltoki Lagunkoia izatea zerbitzu hobea eta egokitua emateko konprometitzea da, eta komunitatean aktiboki eragitea.

Sustatu lagunkoitasuna zure udalerrian

Zure udalerrian parte hartu nahi baduzu, ezagutu nola jarri martxan lagunkoitasun-proiektua eta egin bat Euskadi Lagunkoiarekin.

Egin bat Euskadi Lagunkoiarekin

+ Datuen babesari buruzko informazioa

Datu pertsonalak tratatuko dira eta Gizarte Zerbitzuen jardueren harpidetzak izeneko tratamendu-jardueran sartuko dira.

Arduraduna: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Helburuaren xehetasuna: Jardunaldietako izen-ematea eta adinekoentzako jarduerak, ekitaldiak eta programak komunikazio-kanalen bidez zabaltzea kudeatzea.

Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da misio bat betetzeko, zeina egiten baita interes publikoaren izenean, edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzeko.

Hartzaileak: Ez da daturik lagatzen

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere.

Informazio gehigarri: Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza gure webgunean kontsulta dezakezu: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/152000-capa2-eu.shtml

Araudia:

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)